ĐỊA CHỈ CÔNG TY

CÔNG TY CHEMTECH

Địa Chỉ: D_8A4_CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
Tel : +84 2743 784 992
+84 274 3765 973
Fax: +84 274 3767 088
Sales: Ms.Phương
phuongntt@scg.com
Mr.Tiến
tienlt@scg.com