CÔNG TY CHEMTECH

Địa Chỉ: D_8A4_CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
Tel: +84 2743 784 992
+84 274 3765 973
Fax: +84 274 3767 088
Sales: Ms. Phương
phuongntt@scg.com
Mr. Tiến
tienlt@scg.com

EXPORT SALE CHANEL

Địa Chỉ: 1 Siam Cement Road, Bangsue, Bangkok 10800, Thailand
Tel: +(66) 2 – 827 7231

Fax: +84 274 3767 088
Email: Mr.Taviphat
taviphak@scg.com

THÔNG TIN LIÊN HỆ